Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Công ty TNHH Sản xuất TM TBĐ và Chiếu Sáng Đô Thị Miền Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật thông tin này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Tên và họ
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Thông tin thanh toán

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
  • Giao tiếp với bạn về các dịch vụ của chúng tôi
  • Xử lý các yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ website của chúng tôi
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

3. Lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn.

4. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Đức Hùng 0984 567 468 Mai Hương 0918 377 468 Mỹ Tây 0984 044 468